Kriegers Flak / Østersø Konference og KFSG Stiftende Generalforsamling

Mere end 100 personer deltog i Østersøs konferencen som blev afholdt i Festsalen ved Kultunariet, seminarium i Haslev. På dagens konference var der indlæg fra flere virksomheder som arbejder med Offshore Industrien.

Vattenfall præsentation

  • Horns Rev 3 som et eksempel for Kriegers Flak?
  • Forventninger ift. Kriegers Flak-projektet
  • Anbefalinger til Kriegers Flak Service Group

A2SEA præsentation

  • Installationsarbejde Offshore

Kriegers Flak set fra Bornholm inkl. Rønne Havn – masterplan 2050

  • Kan et samarbejde Sjælland – Bornholm skabe værdi for regionerne

Efter 3 1/2 time overgik konferencen til stiftende generalforsamling hvor bestyrelsen for KFSG blev valg. Mere kan læses under bestyrelsen.

Der vil i de kommende uger blive arbedet med oplæg og workshops for medlemmerne af KFSG.