B2B møde

Den 23. maj blev der afholdt B2B med underleverandører og der var stor deltagelse ca. 100 fremmødte og  det var et rigtig godt møde.

Formålet med arrangementet var at få præsenteret hver enkelt faggruppe med alle virksomhederne, at få netværket og få mødt de underleverandører, som er i spil i forhold til Kriegers Flak. Vi synes som udgangspunkt at målet blev nået – det er vores fornemmelse, at i som virksomhed fik leveret jeres budskab, at I som virksomhed fik netværket og at I som virksomhed fik skabt nye og spændende kontakter, som forhåbentlig kan blive frugtfulde i projektet.

Fra Vattenfall og fra underleverandørerne var der positive tilkendegivelser og alle synes at de havde haft en god og givtig dag med masse af kontakter og frem for alt tog de hjem med en opfattelse af, at der er en lang række af virksomheder i lokalområdet, som er i stand til at levere en stor palet af efterspurgte kompetencer i den rette kvalitet og tilgængelighed.

Stor tak for alles deltagelse og tak for indsatsen – dagen blev positivt bemærket og vi har efterladt et godt og stærkt indtryk hos interessenterne i projekt Kriegers Flak.